Skip to content

emdr terapi | onlıne terapi | psikoterapi | yoga terapi

Psikoterapi

Psikoterapi için profesyonel ruh sağlığı uzmanı tarafından uygulanan ve kişinin psikolojik iyilik halini arttırıp sorunlarla daha etkili başetmesini sağlayan, farkındalık kazanıp daha kaliteli bir yaşam sürmesine katkıda bulunan, konuşma yoluyla gerçekleştirilen ruhsal destek teknikleridir diyebiliriz. Psikoterapi sürecinde kişiler davranışlarının ve sorunlarının nelerden kaynaklandığına dair içgörü geliştirip, bunlara dair çözüm yolları üretebilir ve ilişkilerini daha sağlıklı yürütebilir hale gelirler. Şunu bilmek gerekir ki her terapi seansından güle oynaya rahatlamış çıkılacak diye birşey yoktur, zaman zaman bazı seanslar zorlayıcı olabilir, özellikle de üzerine konuşulması gereken acı veren konular ele alındığında. Bunun
sürecin bir parçası olduğunu kabullenip kişi seanslara devam ederse danışan terapist arasındaki güçlü güven ilişkisi sayesinde sorunlarının çözümü için önünde duran büyük bir engel aşılmış olur.

Yetişkin ve ergenlerle psikoterapi uyguladığım başlıca sorunlar travma sonrası stres bozukluğu, depresyon, kaygı bozuklukları, panik atak, öfke kontrol problemi, stresle baş edememe, psikosomatik hastalıklar, ilişki ve bağlanma problematikleri, aldatılma korkusu, özgüven ve kendini değersiz hissetme problematikleri, fobiler,ebeveyn ergen çatışmaları, sınav kaygısı, covid virüsüne bağlı kaygı ve korkular, ölüm korkusu, mobbing, tükenmişlik sendromu ve göçmenlik sonucu oluşan uyum problemleridir

Psikoterapi

Psikolog Sinem Gül Şahin / Copyright© 2022

Psikoterapi

emdr terapi | onlıne terapi | psikoterapi | yoga terapi

Psikoterapi için profesyonel ruh sağlığı uzmanı tarafından uygulanan ve kişinin psikolojik iyilik halini arttırıp sorunlarla daha etkili başetmesini sağlayan, farkındalık kazanıp daha kaliteli bir yaşam sürmesine katkıda bulunan, konuşma yoluyla gerçekleştirilen ruhsal destek teknikleridir diyebiliriz. Psikoterapi sürecinde kişiler davranışlarının ve sorunlarının nelerden kaynaklandığına dair içgörü geliştirip, bunlara dair çözüm yolları üretebilir ve ilişkilerini daha sağlıklı yürütebilir hale gelirler. Şunu bilmek gerekir ki her terapi seansından güle oynaya rahatlamış çıkılacak diye birşey yoktur, zaman zaman bazı seanslar zorlayıcı olabilir, özellikle de üzerine konuşulması gereken acı veren konular ele alındığında. Bunun
sürecin bir parçası olduğunu kabullenip kişi seanslara devam ederse danışan terapist arasındaki güçlü güven ilişkisi sayesinde sorunlarının çözümü için önünde duran büyük bir engel aşılmış olur.

Yetişkin ve ergenlerle psikoterapi uyguladığım başlıca sorunlar travma sonrası stres bozukluğu, depresyon, kaygı bozuklukları, panik atak, öfke kontrol problemi, stresle baş edememe, psikosomatik hastalıklar, ilişki ve bağlanma problematikleri, aldatılma korkusu, özgüven ve kendini değersiz hissetme problematikleri, fobiler,ebeveyn ergen çatışmaları, sınav kaygısı, covid virüsüne bağlı kaygı ve korkular, ölüm korkusu, mobbing, tükenmişlik sendromu ve göçmenlik sonucu oluşan uyum problemleridir

Psikoterapi

Psikolog Sinem Gül Şahin / Copyright© 2022