Skip to content

emdr terapi | onlıne terapi | psikoterapi | yoga terapi

Psikoterapi

Psikoterapi için profesyonel ruh sağlığı uzmanı tarafından uygulanan ve kişinin psikolojik iyilik halini arttırıp sorunlarla daha etkili başetmesini sağlayan, farkındalık kazanıp daha kaliteli bir yaşam sürmesine katkıda bulunan,  konuşma yoluyla gerçekleştirilen ruhsal destek teknikleridir diyebiliriz. Psikoterapi sürecinde kişiler davranışlarının ve sorunlarının nelerden kaynaklandığına dair içgörü geliştirip, bunlara dair çözüm yolları üretebilir ve ilişkilerini daha sağlıklı yürütebilir hale gelirler. Şunu bilmek gerekir ki her terapi seansından güle oynaya rahatlamış çıkılacak diye birşey yoktur, zaman zaman bazı seanslar zorlayıcı olabilir, özellikle de üzerine konuşulması gereken acı veren konular ele alındığında. Bunun sürecin bir parçası olduğunu kabullenip kişi seanslara devam ederse danışan terapist arasındaki güçlü güven ilişkisi sayesinde sorunlarının çözümü için önünde duran büyük bir engel aşılmış olur.

Psikoterapi

Psikolog Sinem Gül Şahin / Copyright© 2022

Psikoterapi

emdr terapi | onlıne terapi | psikoterapi | yoga terapi

Psikoterapi için profesyonel ruh sağlığı uzmanı tarafından uygulanan ve kişinin psikolojik iyilik halini arttırıp sorunlarla daha etkili başetmesini sağlayan, farkındalık kazanıp daha kaliteli bir yaşam sürmesine katkıda bulunan,  konuşma yoluyla gerçekleştirilen ruhsal destek teknikleridir diyebiliriz. Psikoterapi sürecinde kişiler davranışlarının ve sorunlarının nelerden kaynaklandığına dair içgörü geliştirip, bunlara dair çözüm yolları üretebilir ve ilişkilerini daha sağlıklı yürütebilir hale gelirler. Şunu bilmek gerekir ki her terapi seansından güle oynaya rahatlamış çıkılacak diye birşey yoktur, zaman zaman bazı seanslar zorlayıcı olabilir, özellikle de üzerine konuşulması gereken acı veren konular ele alındığında. Bunun sürecin bir parçası olduğunu kabullenip kişi seanslara devam ederse danışan terapist arasındaki güçlü güven ilişkisi sayesinde sorunlarının çözümü için önünde duran büyük bir engel aşılmış olur.

Psikoterapi

Psikolog Sinem Gül Şahin / Copyright© 2022