Skip to main content

Hakkımda

Uzm. Klinik Psikolog Sinem Gül Şahin

psikolog-sinem-gul-sahinPsikoloji serüvenindeki ilk adımlarımı Uludağ Üniversitesi Psikoloji bölümünde attıktan sonra Erasmus bursu kazanarak eğitimimin bir kısmına İtalya Torino Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde devam ettim. Türkiye’ye geri döndükten sonra 6 ay boyunca ceza evinde ergenlerle yapılan çalışmalarda stajyer psikolog olarak görev yapıp, ergenlerde öfke kontrolü ve damgalanma psikolojisi konulu lisans tezimi hazırladım.

Yüksek lisans eğitimimi İstanbul Üniversitesi’nde klinik psikoloji alanında yaptım. Yüksek lisans eğitimim sırasında iki yıl boyunca Çocuk Bilim Özel Eğitim Merkezi’nde zihinsel engelli, otistik, dikkat eksikliği ve hiperaktivitesi olan çocuklarla çalıştım. Bir yandan iş hayatıma devam ederken bir yandan da İst.Üni. Çapa Tıp Fakültesi’nde ergenlerle yapılan psikiyatrik görüşmelere katılıp, danışanlara Rorschach Kişilik Testi uyguladım. Aynı zaman diliminde sosyal psikiyatri bölümündeki yetişkin hastaların seanslarına katılarak antisosyal ilişkiler ve sınır kişilik bozuklukları üzerine gözlem yaptım. Yüksek lisans tezimde kişiler arası ilişkilerde bağımlılık kavramı üzerine çalışarak yurt dışındaki Rorschach Oral Bağımlılık Ölçeği’nin Türk insanına uyarlanabilmesi için gerekli olan güvenirlik çalışmasını yürüttüm.

Özel eğitim merkezinden sonra çocuklara dair normal gelişim süreçlerini daha yakından inceleme olanağı sunduğu, aynı zamanda ergen ve yetişkin çalışmalarıma da uygun bir alan sağladığı için Doğa Koleji’nde çalışmaya başladım. İki yıl boyunca çocuk ve ergenlerle çalışıp, ailelerine danışmanlık hizmeti sundum. Bu süreçte aileleri bilgilendirici seminerler düzenleyip, farkındalığı arttırmak adına pratiğin ve egzersizlerin ön planda olduğu ebeveyn atölyeleri düzenledim. Sonrasında ergen ve yetişkin odaklı olarak klinik psikoloji alanında hizmet vermek adına hastanede çalışma kararı aldım. Özel Avusturya Sen Jorj Hastanesi’ndeki çalışmalarım devam ederken kendime ait olan Nadas Psikolojik Danışmanlık Merkezi’ni kurdum. Şu anda çalışmalarımı kendi merkezimde devam ettirmekteyim.
Modern psikoloji tekniklerinin yanı sıra geleneksel şifa yöntemlerine duyduğum ilgi beni bu konularda da eğitim almaya yöneltti ve 2014 yılında Hindistan’da bir okulda iki ay konaklayarak geleneksel nefes ve meditasyon yöntemleriyle ilgili sertifika programını tamamladım. Şu an kendi merkezimde isteyen danışanlarıma psikolojik destek süreçlerinde bu teknikleri de uygulamaktayım.

Aldığım eğitim ve deneyimlerim sonucu oluşan mesleki hedefim, bu serüvende yolumuzun kesiştiği insanların yaşadıkları psikolojik sıkıntılarda onlara yardım etmek, yaşam kalitelerini arttırıp, değer ve anlam atfettikleri leziz bir hayat yaşamalarını sağlamaktır. Varlıklarıyla varlığıma anlam katmış, bu yolu benimle paylaşmış ve paylaşacak olan herkese sevgilerle…

Uzm. Klinik Psikolog Sinem Gül Şahin