Skip to main content

Danışmanlık

Psikolojik Danışmanlık

 

ÇOCUK

  Aile ve Çocuk İlişkisi
  Bağlanma Problematiği
  Çocukta Özgüven
  Kardeş Kıskançlığı
  Okul Problematikleri
  Okul Olgunluğu Testi ‘Metropolitan’
  “Bir İnsan Çiz” Testi

  ERGEN

   Ergenlik dönemi problematikleri ( içe kapanma, okul başarısı düşüklüğü, aile ile ilişkilerin bozulması  vs….)
   Ebeveyn – Ergen ilişkisi
   Ergenlik dönemi arkadaş ilişkileri
   Davranış problemleri (isyankarlık, madde kullanımı, suça eğilim vs…)
   Yeme bozukluğu
   Ergenlere  yönelik grup oturumları

   YETİSKİN

    Stres
    Depresyon
    Özgüven problematiği
    Panik Atak
    Öfke problemi
    Yeme bozukluğu
    Endişe problematiği
    Değersizlik duygusu
    İlişki danışmanlığı
    Kişiler arası ilişkilerde bağımlılık problemi
    İş yeri tacizi – Mobbing
    Kariyer danışmanlığı
    Yetişkinlere yönelik grup oturumları
    Rorschach Mürekkep Testi ile kişilik analizi