Skip to content

emdr terapi | onlıne terapi | psikoterapi | yoga terapi

Biyografi

Psikolog Sinem Gül Şahin

Uzman Klinik Psikolog ve Emdr Terapisti olan Sinem Gül Şahin çalışmalarına aktif olarak Atina’da kendi merkezinde devam etmekte olup,hem Yunanistan’daki hem Türkiye’deki hem de dünyanın her yerinde yaşayan yetişkin ve ergenlere online ve yüz yüze olarak 3 dilde terapi desteği sunmaktadır.

Kendisi 1984 İstanbul doğumludur. Psikoloji lisansına Uludağ Üniversitesi’nde başlayıp, Erasmus bursu kazanarak 2005-2006 yılları arası 6 ay boyunca Italya Torino Üniversitesi Psikoloji bölümünde klinik psikoloji,suç psikolojisi,gelişim psikolojisi ve psikopatolojiye dair önemli eğitimler almıştır. Türkiye’ye geri döndükten sonra 6 ay boyunca ceza evinde ergenlerle yapılan çalışmalarda stajyer psikolog olarak görev yapıp, ergenlerde öfke kontrolü ve damgalanma psikolojisi konulu lisans tezini hazırlamıştır. Aynı yıl Ege Üniversitesi’de yapılan psikoloji kongresinde “Suç Kariyeri nedir” konulu bir sunum yapmıştır.Psikoloji lisansını bölüm ikincisi olarak onur derecesiyle tamamlayıp 2007’de mezun olmuştur.

Lisans eğitiminden hemen sonra yüksek lisans eğitimine İstanbul Üniversitesi klinik psikoloji alanında devam etmiştir. Yüksek lisans eğitimi sırasında iki yıl boyunca Çocuk Bilim Özel Eğitim Merkezi’nde zihinsel engelli, otistik, dikkat eksikliği ve hiperaktivitesi olan çocuklarla çalışmıştır. Bir yandan iş hayatına devam ederken bir yandan da yüksek lisans eğitimi kapsamında İst.Üni. Çapa Tıp Fakültesi’nde ergenlerle yapılan psikiyatrik görüşmelere katılıp, danışanlara Rorschach Kişilik Testi uygulamıştır. Aynı zaman diliminde sosyal psikiyatri bölümündeki yetişkin hastaların seanslarına katılarak antisosyal ilişkiler ve sınır kişilik bozuklukları üzerine gözlem çalışması yapmıştır.. Yüksek lisans tezinde kişiler arası ilişkilerde bağımlılık kavramı üzerine çalışarak yurt dışındaki Rorschach Oral Bağımlılık Ölçeği’nin Türk insanına uyarlanabilmesi için gerekli olan güvenirlik çalışmasını yürütmüştür.

Özel eğitim merkezinden sonra çocukların gelişim süreçlerini daha yakından inceleme isteği ve aynı zamanda ergen ve yetişkin çalışmalarına da uygun bir alan sağladığı için Doğa Koleji’nde çalışmaya başlamıştır. İki yıl boyunca çocuk ve ergenlerle çalışıp, ailelerine danışmanlık hizmeti sunmuştur. Bu süreçte aileleri bilgilendirici seminerler düzenleyip, farkındalığı arttırmak adına pratiğin ve egzersizlerin ön planda olduğu ebeveyn atölyeleri düzenlemiştir. Sonrasında ergen ve yetişkin odaklı olarak klinik psikoloji alanında hizmet vermek adına hastanede çalışma kararı amıştır. Özel Avusturya Sen Jorj Hastanesi’ndeki çalışmaları devam ederken kendine ait olan Nadas Psikolojik Danışmanlık Merkezi’ni kurmuştur. Bu dönemde terapi desteği vermesinin yanı sıra birçok televizyon kanalı ve dergide ebeveyn-çocuk ilişkileri,ergenlik dönemi ve yetişkinlik problematiklerine dair sunumlar yapmış ve bilgilendirici yazılar hazırlamıştır.

Modern psikoloji tekniklerinin yanı sıra geleneksel şifa yöntemleri ve mindfulness tekniklerine duyduğu ilgi kendisini bu konularda da eğitim almaya yöneltip 2014 yılında Hindistan’da bir okulda iki ay konaklayarak geleneksel nefes ve meditasyon yöntemleriyle ilgili sertifika programını tamamlamıştır. Ayrıca 2022’de Yoga Terapi’nin öncü isimlerinden Psikolog Kamini Desai’nin eğitimlerine katılıp bu alandaki bilgilerini derinleştirmiştir. Çalışmalarında isteyen danışanlarına psikolojik destek süreçlerinde psikoterapötik yoga teknikleri de uygulamaktadır.

2017 yılında Erasmus Girişimcilik Programı kapsamında Yunanistan’da psikoloji ve mindfulness tekniklerinin birlikte kullanımının stres yönetimi ve öfke kontrolüne katkısıyla ilgili bir proje hazırlamıştır. Sonraki dönemde Atina’da kalıp Yunan sağlık bakanlığından aldığı onayla lisanslı psikolog olarak Yunanistan’da terapi çalışmalarını yürütmeye devam etmiştir. Aynı zamanda online terapiler ile hem Türkiye’deki hem de dünyanın diğer ülkelerindeki danışanlarına destek olmaya devam etmektedir. Son yıllarda Emdr terapisi ile ilgilenmeye başlayıp, travmalarda kısa sürede en etkili yöntem olarak kabul görmüş bu terapinin Türkiye’deki öncü ismi Emre Konuk’tan Emdr ile ilgili eğitimler almış ve uygulayıcı olmaya hak kazanmıştır. Psikodinamik ve mindfulness terapilerinin yanı sıra EMDR terapisi uygulamakta olup yetişkin ve ergenlerle çalışmaktadır.

Her bireyin kendine özel yapısı vardır ve etkili terapi yöntemi kişiden kişiye değişebilir felsefesinden yola çıkıp, psikodinamik,yoga terapi, mindfulness ve emdr terapilerinin yanı sıra çözüm odaklı terapi ve bilişsel davranışçı tekniklere dair de eğitimler alıp danışanlarına en geniş yelpazede destek hizmeti vermeyi amaçlamıştır.

2002 yılından beri insan psikolojisine dair edindiği tüm bilgi ve deneyimleri danışanlarıyla paylaşarak, terapi odasında güven ilişkisi içerisinde bireylerin kendilerini rahatça ortaya koyabilmelerini ve öz potansiyellerine ulaşıp sorunlarıyla baş edebilir hale gelip daha kaliteli bir yaşam sürelerini sağlamak asli hedefidir.

Başlıca çalışma alanları yetişkin ve ergenlerde travma sonrası stres bozukluğu, depresyon, kaygı bozuklukları, panik atak, öfke kontrol problemi, stresle baş edememe, psikosomatik hastalıklar, ilişki ve bağlanma problematikleri, aldatılma korkusu, özgüven ve kendini değersiz hissetme problematikleri, fobiler,ebeveyn ergen çatışmaları, sınav kaygısı, covid virüsüne bağlı kaygı ve korkular, ölüm korkusu, mobbing, tükenmişlik sendromu ve göçmenlik sonucu oluşan uyum problemleridir.

Biyografi

Psikolog Sinem Gül Şahin / Copyright© 2022

Biyografi

emdr terapi | onlıne terapi | psikoterapi | yoga terapi

Psikolog
Sinem Gül Şahin

Uzman Klinik Psikolog ve Emdr Terapisti olan Sinem Gül Şahin çalışmalarına aktif olarak Atina’da kendi merkezinde devam etmekte olup,hem Yunanistan’daki hem Türkiye’deki hem de dünyanın her yerinde yaşayan yetişkin ve ergenlere online ve yüz yüze olarak 3 dilde terapi desteği sunmaktadır.

Kendisi 1984 İstanbul doğumludur. Psikoloji lisansına Uludağ Üniversitesi’nde başlayıp, Erasmus bursu kazanarak 2005-2006 yılları arası 6 ay boyunca Italya Torino Üniversitesi Psikoloji bölümünde klinik psikoloji,suç psikolojisi,gelişim psikolojisi ve psikopatolojiye dair önemli eğitimler almıştır. Türkiye’ye geri döndükten sonra 6 ay boyunca ceza evinde ergenlerle yapılan çalışmalarda stajyer psikolog olarak görev yapıp, ergenlerde öfke kontrolü ve damgalanma psikolojisi konulu lisans tezini hazırlamıştır. Aynı yıl Ege Üniversitesi’de yapılan psikoloji kongresinde “Suç Kariyeri nedir” konulu bir sunum yapmıştır.Psikoloji lisansını bölüm ikincisi olarak onur derecesiyle tamamlayıp 2007’de mezun olmuştur.

Lisans eğitiminden hemen sonra yüksek lisans eğitimine İstanbul Üniversitesi klinik psikoloji alanında devam etmiştir. Yüksek lisans eğitimi sırasında iki yıl boyunca Çocuk Bilim Özel Eğitim Merkezi’nde zihinsel engelli, otistik, dikkat eksikliği ve hiperaktivitesi olan çocuklarla çalışmıştır. Bir yandan iş hayatına devam ederken bir yandan da yüksek lisans eğitimi kapsamında İst.Üni. Çapa Tıp Fakültesi’nde ergenlerle yapılan psikiyatrik görüşmelere katılıp, danışanlara Rorschach Kişilik Testi uygulamıştır. Aynı zaman diliminde sosyal psikiyatri bölümündeki yetişkin hastaların seanslarına katılarak antisosyal ilişkiler ve sınır kişilik bozuklukları üzerine gözlem çalışması yapmıştır.. Yüksek lisans tezinde kişiler arası ilişkilerde bağımlılık kavramı üzerine çalışarak yurt dışındaki Rorschach Oral Bağımlılık Ölçeği’nin Türk insanına uyarlanabilmesi için gerekli olan güvenirlik çalışmasını yürütmüştür.

Özel eğitim merkezinden sonra çocukların gelişim süreçlerini daha yakından inceleme isteği ve aynı zamanda ergen ve yetişkin çalışmalarına da uygun bir alan sağladığı için Doğa Koleji’nde çalışmaya başlamıştır. İki yıl boyunca çocuk ve ergenlerle çalışıp, ailelerine danışmanlık hizmeti sunmuştur. Bu süreçte aileleri bilgilendirici seminerler düzenleyip, farkındalığı arttırmak adına pratiğin ve egzersizlerin ön planda olduğu ebeveyn atölyeleri düzenlemiştir. Sonrasında ergen ve yetişkin odaklı olarak klinik psikoloji alanında hizmet vermek adına hastanede çalışma kararı amıştır. Özel Avusturya Sen Jorj Hastanesi’ndeki çalışmaları devam ederken kendine ait olan Nadas Psikolojik Danışmanlık Merkezi’ni kurmuştur. Bu dönemde terapi desteği vermesinin yanı sıra birçok televizyon kanalı ve dergide ebeveyn-çocuk ilişkileri,ergenlik dönemi ve yetişkinlik problematiklerine dair sunumlar yapmış ve bilgilendirici yazılar hazırlamıştır.

Modern psikoloji tekniklerinin yanı sıra geleneksel şifa yöntemleri ve mindfulness tekniklerine duyduğu ilgi kendisini bu konularda da eğitim almaya yöneltip 2014 yılında Hindistan’da bir okulda iki ay konaklayarak geleneksel nefes ve meditasyon yöntemleriyle ilgili sertifika programını tamamlamıştır. Ayrıca 2022’de Yoga Terapi’nin öncü isimlerinden Psikolog Kamini Desai’nin eğitimlerine katılıp bu alandaki bilgilerini derinleştirmiştir. Çalışmalarında isteyen danışanlarına psikolojik destek süreçlerinde psikoterapötik yoga teknikleri de uygulamaktadır.

2017 yılında Erasmus Girişimcilik Programı kapsamında Yunanistan’da psikoloji ve mindfulness tekniklerinin birlikte kullanımının stres yönetimi ve öfke kontrolüne katkısıyla ilgili bir proje hazırlamıştır. Sonraki dönemde Atina’da kalıp Yunan sağlık bakanlığından aldığı onayla lisanslı psikolog olarak Yunanistan’da terapi çalışmalarını yürütmeye devam etmiştir. Aynı zamanda online terapiler ile hem Türkiye’deki hem de dünyanın diğer ülkelerindeki danışanlarına destek olmaya devam etmektedir. Son yıllarda Emdr terapisi ile ilgilenmeye başlayıp, travmalarda kısa sürede en etkili yöntem olarak kabul görmüş bu terapinin Türkiye’deki öncü ismi Emre Konuk’tan Emdr ile ilgili eğitimler almış ve uygulayıcı olmaya hak kazanmıştır. Psikodinamik ve mindfulness terapilerinin yanı sıra EMDR terapisi uygulamakta olup yetişkin ve ergenlerle çalışmaktadır.

Her bireyin kendine özel yapısı vardır ve etkili terapi yöntemi kişiden kişiye değişebilir felsefesinden yola çıkıp, psikodinamik,yoga terapi, mindfulness ve emdr terapilerinin yanı sıra çözüm odaklı terapi ve bilişsel davranışçı tekniklere dair de eğitimler alıp danışanlarına en geniş yelpazede destek hizmeti vermeyi amaçlamıştır.

2002 yılından beri insan psikolojisine dair edindiği tüm bilgi ve deneyimleri danışanlarıyla paylaşarak, terapi odasında güven ilişkisi içerisinde bireylerin kendilerini rahatça ortaya koyabilmelerini ve öz potansiyellerine ulaşıp sorunlarıyla baş edebilir hale gelip daha kaliteli bir yaşam sürelerini sağlamak asli hedefidir.

Başlıca çalışma alanları yetişkin ve ergenlerde travma sonrası stres bozukluğu, depresyon, kaygı bozuklukları, panik atak, öfke kontrol problemi, stresle baş edememe, psikosomatik hastalıklar, ilişki ve bağlanma problematikleri, aldatılma korkusu, özgüven ve kendini değersiz hissetme problematikleri, fobiler,ebeveyn ergen çatışmaları, sınav kaygısı, covid virüsüne bağlı kaygı ve korkular, ölüm korkusu, mobbing, tükenmişlik sendromu ve göçmenlik sonucu oluşan uyum problemleridir.

Biyografi

Psikolog Sinem Gül Şahin / Copyright© 2022